1963 Gibson SG Custom Polaris White

  • $19,995.00